.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Gmina O Gminie Przyroda, turystyka i rekreacja Warto zobaczyć - środowisko przyrodnicze

Warto zobaczyć - środowisko przyrodnicze

Email Drukuj

WójcikWarunki uprawiania turystyki i wypoczynku w Gminie Gomunice wynikają głównie z różnorodności środowiska przyrodniczego oraz wartościowego dziedzictwa kulturowego występującego na tym terenie. Najistotniejszym elementem przyrodniczym gminy jest jej wysoka lesistość. Lasy uroczyska Fryszerka to siedliska lasu świeżego, boru mieszanego świeżego, boru suchego z przewagą sosny, zaś uroczyska Słostowice to siedliska lasu mieszanego. Na terenie gminy występują obszary pradolinne, z których największy to pradolina rzeki Widawki wchodząca w skład Piliczańsko-Radomszczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (OCHK). Ciekawe przyrodniczo są tereny bagienne w rozlewisku rzeki Widawki.
Zwiedzanie najlepiej rozpocząć od zalewu „Fryszerka” który znajduje się przy drodze do Piaszczyc. Znajduje się tu nieczynny młyn, Zalew Fryszerka a w okresie letnim funkcjonuje mała gastronomia, kąpielisko i wypożyczalnia sprzętu pływającego. Tuż przy wjeździe na zalew stoi wiekowy dąb  – pomnik przyrody. Warto zapuścić się w lasy okalające zalew. Idąc w stronę Kocierzów napotkamy stanowiska owadożernej  rośliny Rosiczki okrągłolistnej oraz innych rzadkich roślin bagiennych. Idąc w stronę Piaszczyc zobaczymy typowe łąki bagienne z całą gamą ptactwa błotnego. W okolicach Fryszerki napotkać można bociana czarnego. Przemieszczając się w dół rzeki Widawki za drogą nr 91 dochodzimy do  najcenniejszego obiektu „Wójcik”, w którym ochronie gatunkowej podlega m.in. rosiczka okrągłolistna Rosiczka Okrągłolistna i turzyce w tym będąca ewenementem w skali europejskiej Turzyca Pchla. W rozlewiskach występują rzadkie okazy flory i fauny, m.in. rośliny bagienne, owady - krowieńczak księżycoróg (rzadki żuk), drapieżne kusaki, bąk bydlęcy, drapieżny łowik szerszeniak, motyle – paź królowej, owady – turkuć podjadek. Występuje tu bogactwo ptactwa w tym rzadki bocian czarny, oraz gryzoni takich jak choćby mysz zielna, chomik europejski.
Przy drodze z Gomunic do Gorzędowa w miejscowości Hucisko znajdują się stare wyrobiska po kopalniach kamienia wapiennego.  Liczne w tych wyrobiskach  jaskinie  zamieszkiwane są przez kolonie nietoperzy.  Jadąc tą samą drogą dojdziemy do Gertrudowa.  Okalające miejscowość lasy są rajem dla poszukiwaczy spokoju, ponieważ w promieniu kilometrów brak jest jakiegokolwiek przemysłu, a same lasy pełne są grzybów i innego runa.

Zielony DuktZachęcamy do wędrówek pieszych, rowerowych i konnych urokliwymi leśnymi duktami. Szczególnego polecenia jest Zielony Dukt, wiodący od ulicy Dobryszyckiej w Gomunicach poprzez stary bór sosnowo - świerkowy do miejscowości Ruda w gminie Dobryszyce. Ze skraju lasu rozciąga się widok na tereny polodowcowe z najwyższym w okolicy wzgórzem Muchaniec.
Począwszy od Góry Kamieńsk praktycznie nie wychodząc z lasu można przemieścić się nad rzekę Pilicę i dalej w lasy kieleckie. Lato i jesień w naszej Gminie to raj dla miłośników pozyskiwania runa leśnego i amatorów łowów z aparatem fotograficznym, lasy bowiem pełne są zwierzyny. Oprócz wymienionych wcześniej: ptactwa i małych gryzoni, można stanąć oko w oko z dzikiem, łosiem, sarną lub lisem i uwiecznić to spotkanie na zdjęciu.

Poprawiony: środa, 25 maja 2011 10:19  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi